Maatschappelijk verantwoord ondernemen

MVO (Maatschappelijk Verantwoord Ondernemen) is een vrijwillig engagement, waarbij ondernemingen zich voldoen aan initiatieven of acties die verder gaan dan het wettelijk verplichte. Het is een durf en innovatie waarbij wij ons als KMO-onderneming van onze meest menselijke kant laten zien. IMVO (Internationaal Maatschappelijk Verantwoord Ondernemen) is een next-level engagement waarbij er over landsgrenzen heen in kaart wordt gebracht hoe we tussen onszelf en onze stakeholders best de handen in elkaar slaan voor een betere toekomst.

BMB draagt zorg voor zaken als duurzaamheid & milieu, gezondheid & veiligheid en mens & ontwikkeling. Hieronder vindt u wat duidelijkheid over onze stappen in dit proces:

Code of Conduct

BMB hanteert in haar inkooptraject een Code of Conduct, die werd opgesteld in 2020 (bij de opstart van Trustone initiatief). Deze Code of Conduct staat voor iedereen zichtbaar op onze website, maar zal in 2021 ook met onze leveranciers en partners rechtstreeks worden gedeeld. Doel is om onze leveranciers  dit te laten ondertekenen. Dit is een eerste stap in het kenbaar maken van onze bedoelingen als MVO-bewuste onderneming.

In dit document verplichten wij onszelf en onze leveranciers om zich te houden aan een aantal belangrijke juridische, ethische, milieutechnische en sociale normen en waarden. Zeker bij natuursteen-soorten uit niet-Westerse landen is dit een belangrijk aspect, evenals het uitvoeren van onafhankelijke audits.

IMVO-initiatief: TruStone

BMB is lid van BNSA. Alle leden hebben op vrijdag 10 mei 2019 het IMVO-initiatief TruStone ondertekend op het kabinet van ex-Minister-President Bourgeois (convenant initiatief Trustone). Afgelopen jaren is er door diverse partijen in de Nederlandse en Belgische natuursteenbranche hard gewerkt aan dit convenant. De sector brengt risico’s in de productieketen in kaart en werkt samen met alle partijen die het initiatief ondersteunen om problemen zoals kinderarbeid, gedwongen arbeid, gebrek aan vakbondsvrijheid en veiligheid en gezondheid in de keten aan te pakken. Het is voor het eerst dat partijen uit twee landen gezamenlijk tot afspraken komen.

De doelstelling van het Initiatief TruStone is helder: de betrokken partijen willen transparantie creëren en een vuist vormen tegen schendingen van milieu en mensenrechten, die bij de winning van natuursteen in Azië, Afrika en Zuid-Amerika mogelijk nog voorkomen. Als individueel bedrijf kun je daarop nauwelijks invloed uitoefenen; als branche in samenwerking met organisaties + overheid staan we een stuk sterker. Onze producten komen van alle delen van de wereld. Meerdere keren per jaar bezoeken wij onze leveranciers in het buitenland. Via Trustone participeren wij in werkgroepen rond risicolanden, zoals India, Turkijë en Brazilië. 

Als deelnemer aan het Initiatief TruStone voeren wij een zogenoemd due diligence-proces uit. Dit betekent concreet dat wij op een systematische manier onderzoeken of wij zelf rechtstreeks, of via de keten van leveranciers, in verband staan met schade die wordt toegebracht aan mens, dier, natuur en milieu. Het gaat daarbij niet alleen om feitelijke schade, maar ook om het risico dat er schade kan ontstaan. Als wij constateren dat we betrokken zijn bij schade, of het risico daarop, nemen we maatregelen om negatieve gevolgen te voorkomen, te beperken of te stoppen.

Hier kunt U het PLAN VAN AANPAK vinden van BMB voor 2022.

NSF en bio-hars

BMB werkt enkel met composietmateriaal (als verdeler van Diresco en Technistone) dat gecertificeerd is conform de normen van de internationale organisatie NSF, waardoor hygiëne en voedselveiligheid kan worden gegarandeerd. 

Milieu

In onze bedrijfsvoering kiezen we waar mogelijk voor milieuvriendelijke oplossingen. Een paar voorbeelden:
| Water: We gebruiken regenwater voor ons productieproces, dat we vervolgens weer recyclen.
| Elektriciteit: Wij gebruiken groene stroom. De daken op onze magazijnen zijn gevuld met zonnepanelen.
| Gas: Ons pand voldoet aan de hoge isolatie-eisen, waardoor het verbruik van gas aanzienlijk wordt teruggedrongen.
| Zonnepanelen: Het dak van ons bedrijfspand is gevuld met zonnepanelen, waardoor BMB zo goed als volledig zelfvoorzienend is.
| Brandstof: Bij de aanschaf van voertuigen zijn uitstoot en brandstofverbruik altijd doorslaggevend voor ons.
| Papierverbruik: Door het gebruik van digitale kanalen kunnen wij de inkomende en uitgaande papierstromen tot een minimum beperken.
| Materiaalverbruik: We proberen onze hoeveelheid materiaalafval steeds verder terugdringen. Slibafval van arduin wordt gratis opgehaald om te hergebruiken voor profielen.

Gezondheid, veiligheid en opleiding

Ons bedrijf kan alleen succesvol zijn door goede, gemotiveerde medewerkers. Dus willen we dat onze medewerkers gezond en veilig kunnen werken, en in zichzelf kunnen investeren door middel van opleidingen.