Maatschappelijk verantwoord ondernemen

MVO (Maatschappelijk Verantwoord Ondernemen) is een vrijwillig engagement, waarbij ondernemingen zich voldoen aan initiatieven of acties die verder gaan dan het wettelijk verplichte. Het is een durf en innovatie waarbij wij ons als KMO-onderneming van onze meest menselijke kant laten zien. IMVO (Internationaal Maatschappelijk Verantwoord Ondernemen) is een next-level engagement waarbij er over landsgrenzen heen in kaart wordt gebracht hoe we tussen onszelf en onze stakeholders best de handen in elkaar slaan voor een betere toekomst.

BMB draagt zorg voor zaken als duurzaamheid & milieu, gezondheid & veiligheid en mens & ontwikkeling. Hieronder vindt u wat duidelijkheid over onze stappen in dit proces:

Code of Conduct

BMB hanteert in haar inkooptraject een Code of Conduct, die werd opgesteld in 2020 (bij de opstart van Trustone initiatief). Deze Code of Conduct staat voor iedereen zichtbaar op onze website, maar zal in 2021 ook met onze leveranciers en partners rechtstreeks worden gedeeld. Doel is om onze leveranciers  dit te laten ondertekenen. Dit is een eerste stap in het kenbaar maken van onze bedoelingen als MVO-bewuste onderneming.

In dit document verplichten wij onszelf en onze leveranciers om zich te houden aan een aantal belangrijke juridische, ethische, milieutechnische en sociale normen en waarden. Zeker bij natuursteen-soorten uit niet-Westerse landen is dit een belangrijk aspect, evenals het uitvoeren van onafhankelijke audits.

IMVO-initiatief: TruStone

BMB is lid van BNSA. Alle leden hebben op vrijdag 10 mei 2019 het IMVO-initiatief TruStone ondertekend op het kabinet van ex-Minister-President Bourgeois (convenant initiatief Trustone). Afgelopen jaren is er door diverse partijen in de Nederlandse en Belgische natuursteenbranche hard gewerkt aan dit convenant. De sector brengt risico’s in de productieketen in kaart en werkt samen met alle partijen die het initiatief ondersteunen om problemen zoals kinderarbeid, gedwongen arbeid, gebrek aan vakbondsvrijheid en veiligheid en gezondheid in de keten aan te pakken. Het is voor het eerst dat partijen uit twee landen gezamenlijk tot afspraken komen.

De doelstelling van het Initiatief TruStone is helder: de betrokken partijen willen transparantie creëren en een vuist vormen tegen schendingen van milieu en mensenrechten, die bij de winning van natuursteen in Azië, Afrika en Zuid-Amerika mogelijk nog voorkomen. Als individueel bedrijf kun je daarop nauwelijks invloed uitoefenen; als branche in samenwerking met organisaties + overheid staan we een stuk sterker. Onze producten komen van alle delen van de wereld. Meerdere keren per jaar bezoeken wij onze leveranciers in het buitenland. Via Trustone participeren wij in werkgroepen rond risicolanden, zoals India, Turkijë en Brazilië. 

Als deelnemer aan het Initiatief TruStone voeren wij een zogenoemd due diligence-proces uit. Dit betekent concreet dat wij op een systematische manier onderzoeken of wij zelf rechtstreeks, of via de keten van leveranciers, in verband staan met schade die wordt toegebracht aan mens, dier, natuur en milieu. Het gaat daarbij niet alleen om feitelijke schade, maar ook om het risico dat er schade kan ontstaan. Als wij constateren dat we betrokken zijn bij schade, of het risico daarop, nemen we maatregelen om negatieve gevolgen te voorkomen, te beperken of te stoppen.

Hier kunt U het Plan van aanpak vinden van BMB voor 2023.

NSF en bio-hars

BMB werkt enkel met composietmateriaal (als verdeler van Diresco en Technistone) dat gecertificeerd is conform de normen van de internationale organisatie NSF, waardoor hygiëne en voedselveiligheid kan worden gegarandeerd. 

Milieu

In onze bedrijfsvoering kiezen we waar mogelijk voor milieuvriendelijke oplossingen. Een paar voorbeelden:
| Water: We gebruiken regenwater voor ons productieproces, dat we vervolgens weer recyclen.
| Elektriciteit: Wij gebruiken groene stroom. De daken op onze magazijnen zijn gevuld met zonnepanelen.
| Gas: Ons pand voldoet aan de hoge isolatie-eisen, waardoor het verbruik van gas aanzienlijk wordt teruggedrongen.
| Zonnepanelen: Het dak van ons bedrijfspand is gevuld met zonnepanelen, waardoor BMB zo goed als volledig zelfvoorzienend is.
| Brandstof: Bij de aanschaf van voertuigen zijn uitstoot en brandstofverbruik altijd doorslaggevend voor ons.
| Papierverbruik: Door het gebruik van digitale kanalen kunnen wij de inkomende en uitgaande papierstromen tot een minimum beperken.
| Materiaalverbruik: We proberen onze hoeveelheid materiaalafval steeds verder terugdringen. Slibafval van arduin wordt gratis opgehaald om te hergebruiken voor profielen.

Gezondheid, veiligheid en opleiding

Ons bedrijf kan alleen succesvol zijn door goede, gemotiveerde medewerkers. Dus willen we dat onze medewerkers gezond en veilig kunnen werken, en in zichzelf kunnen investeren door middel van opleidingen.
De veiligheid op onze eigen werkvloer is heel belangrijk. Met Joseph Pannecoucke hebben we een heel ervaren veiligheidscoördinator in dienst die alles goed opvolgt.
BMB steunt ieder jaar meerdere lokale goede doelen in de buurt van Wortegem-Petegem. 

Doelstellingen

Op dit moment richt BMB zich hoofdzakelijk op het identificeren van risico's in Turkije. In samenwerking met NGO's, Trustone en onze leveranciers zullen we in 2024 ter plaatse de dialoog aangaan. We streven ernaar inzicht te verkrijgen in zowel de fabrieken als de groeves in Turkije, met name bij onze directe leveranciers. De gesprekken over Turkije zijn al aan de gang sinds 2022, waarbij reeds een ter plaatse uitgevoerde risicoanalyse is uitgevoerd. De resultaten van dit rapport worden momenteel bestudeerd en zullen worden voortgezet in de bovengenoemde stappen.

Bovendien zal BMB ook ondersteuning bieden aan de werkgroep die zich bezighoudt met risico's in Brazilië. Aangezien we rechtstreeks importeren uit Brazilië, zullen we samen met andere Trustone-leden bijdragen aan het in kaart brengen en aanpakken van risico's.

Informatie over de groevegebieden van producten die we via een van onze leveranciers in India verkrijgen, zal ons worden verstrekt. Deze informatie zal worden ingezet ter ondersteuning van de werkgroep die zich bezighoudt met risico's in India.